Het Nijmeegsch College van uiterstchique Stedelijk Gymnasium Galadates was weer gebeld...

En ook les cloyes hadden keurige persoonlijke kennissen meegenomen, die geen aanstoot namen aan...

het keurige Corpsdispuut.

Ook de ouderejaars wenste zich aan bestuurlijke paternaliteit te onderwerpen.

Zo niet het adspirantaat.

Dhr. Spaak wist wel raad met zijn BOB-date; hij dronk voor twee!

Alhoewel aanvankelijk nog zeer fris,

wisten de adspiranten toch te schofferen.

...

En zo kon eenieder terugkijken op evenwichtige avond.